Migratie/Conversie

Datamigratie

datamigration

Vaak is er te weinig aandacht voor data migratie bij de implementatie van niet ICT omgevingen. Dit kan een grote zorg zijn voor de onderneming. Laat daarom data migratie:
niet de sluitpost worden van het project

  • en maak voldoende middelen vrij voor dit deel van het proces
  • want correcte data is fundamenteel voor een systeem en noodzakelijk voor een succesvolle oplevering
  • foute data kan ernstige problemen veroorzaken
  • dus begin tijdig!

Data Conversie

Onderdeel van data migratie is het converteren van de data. Het is meestal niet mogelijk om de data 1 op 1 over te zetten. Dit betekent dat de oude data aangepast, verrijkt en mogelijk geschoond moet worden. Conversies kunnen met name gecompliceerd worden wanneer data verrijkt moet worden met informatie uit meerdere bronnen.

Het is daarom van essentieel belang de conversie/migratie als volgt aan te pakken:

dataconversion230x138

  • zorg voor een iteratief proces ook al is het eenmalig,
  • houdt het beheersbaar,
  • maak het controleerbaar,
  • en leg het proces nauwkeurig vast.

Het is belangrijk dat U zich aan bovenstaande algemeen aanvaarde principes houdt voor een succesvolle conversie/migratie waarbij de risico’s tot een minimum beperkt blijven. Berlak ICT kan U ondersteunen met dit proces en zelf of met zijn partners de conversie uitvoeren.