Software

software272x185Software zijn computerprogramma’s met bijbehorende documentatie zoals specificaties, ontwerpmodellen en gebruikershandelingen. Veel ondernemingen beginnen aan een ontwikkelingstraject zonder dat zij het volledige proces goed kunnen overzien. Het is immers niet hun core business. Daarnaast heerst er vaak een zweem van mystiek om het ontwikkelingsproces. Het valt zelden of nooit mee!

Berlak ICT kan U ondersteunen in het ontwikkelingsproces en de verbindende schakel tussen de onderneming en de gebruiker enerzijds en de ontwikkelaar anderzijds. Zij weet de wensen van de klant te vertalen naar de spreektaal van de ontwikkelaar. Het voorkomen van misverstanden bespaart veel tijd en leidt tot het gewenste resultaat.

De ontwikkeling van software kan globaal worden op gesplitst in de volgende onderdelen:

  • Het proces: de eisen die aan een systeem worden gesteld en hoe wordt het ontworpen.
  • De structuur: het ontwerp voor een systeem en de architectuur.
  • De technologie: de benodigde technologie en de producten die worden ingezet.
  • De organisatie: wie, waar en hoe wordt het gebouwd en wat gaan we outsourcen.

Over al deze onderdelen moet van te voren goed worden nagedacht!

softwareprojman243x208Het verstandig te beginnen met een prototype in één van de bestaande software pakketten die binnen de onderneming aanwezig zijn zoals b.v. MS Office.
Berlak ICT helpt U met het maken van een goede analyse en het realiseren van de applicatie en maakt daarbij gebruik van de projectmanagement technieken zoals Prince2 en/of Agile.