Excel UAT Test tool

Berlak ICT ontwikkelt  een tool om User Acceptance Test in Excel op stellen. Deze test kunnen geautomatiseerd worden afgedrukt of worden opgeslagen als PDF bestand.

Excel conversie tool naar XML

Berlak ICT ontwikkelt voor een klant een Excel tool waarmee een Excel bestand kan worden ingelezen en worden gokppeld aan een XSD bestand. De  opgeleverde XML bestanden kunnen in SAP worden ingelzeen.