Excel UAT Test tool

Berlak ICT ontwikkelt  een tool om User Acceptance Test in Excel op stellen. Deze test kunnen geautomatiseerd worden afgedrukt of worden opgeslagen als PDF bestand.